Navigation Menu+

Porta d’entrada i aplacat

Realitzat a 1/10/2012

Aplacat amb tablero marí, tenyit i vernissat amb vernís a l’aigua.